Menu
Sepetiniz
ARFA ICF Hızlı İnşaat Teknolojisi

Depreme Dayanıklı Yapı Teknolojisi

Depremin Yıkamayacağı Güvenli Yapıların Taşıyıcı Sistemi Nasıl Olmalıdır?


Türkiye’nin deprem gerçeği ve son dönemde İstanbul depreminde hasar gören binalara ve 1992 Erzincan, 1999 Düzce, Adapazarı depremlerinde yıkılan binalara bakıldığında tamamına yakını klasik kolonlu kirişli betonarme çerçeve karkas sistemlerden oluşmak olduğu görülmektedir. Böylesine büyük sorun oluşturan can ve mal kaybına neden olan betonarme kolonlu kirişli klasikleşmiş inşaat yapım sisteminden neden ısrar edilmektedir?

Betonarme çerçeve, kolonlar ve kirişlerden oluşan taşıyıcı sistemin, araları dolgu duvarlarla örülmüş, depremlerde sünek (rijit monolitik olmayan) davranış gösteren klasik yapı karkaslı (iskeletli) taşıyıcı sistemi olarak tanımlanan binalardır. Türkiye’de yasa ve yönetmelikleri çıkaran, uygulayan kamu kurumları, üniversitelerde verilen eğitimler buralardan yetişen inşaat mühendisleri, teknikerleri dahil olmak üzere meslek okulları ve piyasada yetişmiş sektörel iş gücü ve bunların yapı malzemesi üreticileri, tedarikçileri ve kullanıcıları neredeyse inşaat yapımında tüm servis sağlayıcılar inşaat projeleri tasarımında, yapımında betonarme çerçeve kolon ve kirişten oluşan klasikleşmiş yapı sistemini kullanmaktadırlar.

Deprem binaları mutlaka yıkar ve insanların ölümüne sebep olur diye bir kaide yoktur. Bu nedenle tasarımcı inşaat mühendisleri inşa edileceği zemine noktasal basan kolon kirişlerin zımbalama etkisinin olmadığı her ne kadar etriyeleri sıkıştırmış olup en dayanıklı kaliteli betonla demir donatılardan kafes oluşturup mükemmel kolon ve kirişler tasarlasa, üretse bile sonuç ortadadır. betonarme kolon ve kirişler depremlerde burulup kırılabilen oldukça narin elemanlar olduğundan dolayı inşaat mühendislerimizin narin kolon kirişli bina tasarlamaktan vazgeçip; deprem gerçeğini göz ardı etmeden tasarımlarında betonarme perde panel taşıyıcı sistemlere yönelmeleri gerekmektedir. Bu metotla sığınak tipi taşıyıcı masif duvarlardan oluşan binaları betonarme hücre (kutu) karkas olarak tasarlamaları akılcı olacaktır.

 Deprem güvenliği sağlayan binaların düşey taşıyıcıları betonarme perde panellerin çevrelediği kutu (hücre) mekânların üzerine yatay döşemelerinin betonarme plak döşemesi olarak kutu gibi 3 boyutlu kapatılması prensibine dayanmaktadır. Bu prensipte tasarlanan bina, taşıyıcı sistemleri en güvenli yapı strüktürleri grubundandır. Bu gruptaki binalar depremde dağılmazlar. Suyun üzerinde duran bir gemi gibi tek gövdeli rijit halde, monolitik sağlam olarak ayakta kalabilir yani deprem yüklerine maruz kalan binalar betonarme narin kolon kirişli binalar gibi dağılmaz, kırılmazlar, kat kat devrilip enkaza moloza dönüşmez, içinde yaşayan insanları eşyaları ezmezler.

 Deprem Etkisi Altındaki Binaların Taşıyıcı Sistem Tasarımında ve Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir? ​


  1999 Düzce, Adapazarı depreminden sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ birçok yeni kamu binasının yapımında binaları perde panellerden oluşan kutu(hücre) karkas yapabilecek kalıp sistemlerinden birisi olan tünel kalıp sistemini tercih edip bu sistemle binalar yaptılar ve yapmaktalar. İnşaat yapım uzmanı statikçi otoritelerin ve devletin Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ gibi kurumları güvenli yapı tercihleri olan tünel kalıpla yapılan perde panel kutu(hücre) karkas sistemden oluşan inşaatların yapımı için alternatif; tünel kalıptan daha hızlı üstelik tünel kalıp gibi kalıbı sökülme gerektiren tarafında perde panel duvar yapılamaması dezavantajını ortadan kaldıran sökülmeyen, kalıcı, modüler betonarme temel, betonarme perde panel duvar, döşeme, çatı yapımına imkân tanıyan her türlü bina yapımında kullanılabilecek (eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, çok katlı binalar, villalar, konutlar, askeri yapılar, modüler sanayi tesisleri vs.) Alman yapı teknolojisi “Arfa ICF Endüstriyel Modüler Hızlı Yapı Teknolojisidir. Hızla inşa edebileceğimiz tüm taşıyıcı sistemlerini Alman teknolojisi olan Arfa ICF modüler beton kalıplarıyla yapacağınız yapı teknolojilerini, güvenli ve konforlu, tamamı perde panel taşıyıcılı hücre karkas yapım sistemini sizlere değerlendirmeniz için sunuyoruz. Bu sistemi Türkiye’de İstanbul ve Ankara fabrikalarında üretiyor, uzman proje tasarım ekibi ile projelendirmesini, endüstriyel olarak betona form verdiğimiz yalıtımlı kalıp elemanlarının tasarımlarını yapıp uygulamasını yapmaktayız.

Depremin Yıkamayacağı Güvenli Yapıların Teknolojisi “Arfa ICF Endüstriyel Modüler Hızlı Yapı Teknolojisi”nin Önemi


Günümüzde, bilimde ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler yapı teknolojilerine de ivme kazandırmakta ve buna paralel olarak yapımda yeni teknolojilerin kullanımına yönlenilmektedir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, endüstrileşmiş yapım sistemlerinin kullanımı gündeme gelmektedir. Endüstrileşmiş yapım sistemlerinden biri olan “ARFA ICF ENDÜSTRİYEL MODÜLER HIZLI YAPI TEKNOLOJİSİ” esnek planlama, uyarlanabilir mekânlar yaratabilme, hızlı montaj, yüksek mukavemet ve malzeme kayıplarının en aza indirilmesinin yanında depreme dayanıklı, kendinden yalıtımlı, enerji tasarruflu, yapı ve yaşam konforu sağlayan uzun ömürlü yapı sistemi gibi birçok önem arz eden avantajı beraberinde getirmektedir. Sistem, daha az işçilikle kaliteli fiziksel mekânların hızlı olarak inşa edilebilmesini sağlamaktadır. “ARFA ICF ENDÜSTRİYEL MODÜLER HIZLI YAPI TEKNOLOJİSİ” nin muadili ABD'de, Japonya'da ve birçok Avrupa ülkesinde yaygın bir kullanıma sahiptir. Hedefimiz enerjinin pahalı olduğu, üstelik deprem kuşağında olan Türkiye genelinde depreme dayanıklı güvenli yapıları, enerji tasarruflu ve konforlu olarak tasarlayıp hızlı inşa etmektir. "ARFA ICF ENDÜSTRİYEL MODÜLER HIZLI YAPI TEKNOLOJİSİ” kapsamında lego prensibinde modüler yalıtımlı temel, duvar, döşeme ve çatı yapımında bina modelleme elemanı olarak ARFA ICF yalıtımlı modüler beton kalıp elemanları kullanılır.

 “ARFA ICF ENDÜSTRİYEL MODÜLER HIZLI YAPI TEKNOLOJİSİ” her türlü bina yapımında kullanılabilen endüstriyel olarak ileri seviyede geliştirilmiş geleceğin yapı teknolojisi olarak kabul edilen inşaat yapım sistemleridir.

 ARFA ICF elemanların beraberinde eş zamanlı modüler demir donatıların montaj ile modellenen binanın duvar ve döşeme panellerinin içerisine pompa ile hazır beton doldurulur, meydana gelen taşıyıcı betonarme kutu (hücre) ünitelerinin bir araya geldiği üç boyutlu mekânlar oluşturulur. Böylece kendinden yalıtımlı enerji tasarruflu binalar endüstriyel olarak hızlı ve kontrollü olarak inşa edilmiş olur.Tamamı betonarme perde panellerle taşınan perde diyafram rijit binalar kutu (hücre) mekânlar oluşturduğundan dolayı en şiddetli depremlerde bile monolitik davranış göstererek dağılmaz, kırılmazlar. Su üzerindeki bir tekne gibi bütüncül olarak sağlam, kararlı, monolitik bir davranış sergilerler. Bu tip taşıyıcı sistemlerin kullanıldığı binalar en güvenilir, sağlam ve uzun ömürlü sığınak tipi yapılardır.

 ARFA ICF ENDÜSTRİYEL MODÜLER HIZLI YAPI TEKNOLOJİSİ ile bu kapsamdaki güvenli binaları yüksek ısı izolasyon özelliğinin avantajı ile konforlu ve düşük enerjili binalar sınıfında A+++ enerji karneli olarak tasarlamak inşa etmek mümkündür. ​

Güvenli Arfa ICF için Bize Ulaşın

Design, Hosting & Support By Shopgez.com

Whatsapp Destek

Destek Taleplerinizi Bekliyoruz.

Whatsapp Destek